beter onderwijs door videofeedback

WAAROM V-REFLECT?

Videofeedback is een methode die al geruime tijd haar waarde heeft bewezen. In verschillende trainingen wordt deze methode ingezet om met succes de interactievaardigheden van professionals te verbeteren. Het sterke punt daarbij is het leereffect.

De ‘confrontatie’ tussen de beelden die laten zien hoe een docent bijvoorbeeld omgaat met studenten/leerlingen en een gewenst ideaalmodel dat het effectieve, professionele gedrag zo concreet mogelijk beschrijft geeft richting aan ontwikkeling.

Videofeedback verbetert daarmee aantoonbaar de professionele vaardigheden.
Uit onderzoeken blijkt dat videofeedback bijvoorbeeld de receptieve, informatieve en relationele aspecten van communicatie verbetert.

V-reflect maakt gebruik van een bewezen methodiek en gebruikersvriendelijke techniek om de professionaliteit van docenten te versterken.
Door middel van gestructureerde observatie focust de docent op het professionele doelgedrag dat geoefend wordt in de training.
Na afloop is daardoor het zelfvertrouwen versterkt en is de docent bewust geworden van nieuwe gedragsaspecten die tot verbetering van de gewenste competenties leiden.
Coaches en opleiders hebben hiermee een methode in handen gekregen die aansluit op- of onderdeel uitmaakt van de bestaande didactische scholing.

Door gebruik te maken van een SWIVL (zie hardware) zijn opnames niet langer afhankelijk van iemand die de camera bedient of licht en geluid regelt. Ook voor achteraf monteren is niemand meer nodig.

workshops

Tijdens 5 workshops van 2,5 uur leer je alles wat nodig is om op een eenvoudige manier goede video-opnames te maken, deze door middel van heldere opdrachten te gebruiken voor feedback en om met anderen ervaringen uit te wisselen.
meer. .

hardware

De Swivl is een apparaat om heel eenvoudig met eigen iPad of Androidtelefoon lessen op te nemen zonder dat er iemand achter de camera plaatsneemt Bij de Swivl volgt de camera de spreker en wordt het geluid met een verrassend goede kwaliteit opgenomen.
meer..

methode

Werkbegeleiders en trainers kunnen bij hun studenten en docenten het gebruik van de SWIVL introduceren. Docenten leren zelf regie te voeren over deze wijze van professionaliteit. De methodiek met videofeedback kan direct worden ingepast in bestaande docententrainingen en videointeractie- begeleiding.
meer . .

De prijs voor gehele cursus bedraagt € 595 per persoon bij deelname van minimaal 5 personen.
Deelnemers dienen zelf over de benodigde hardware (SWIVL, Ipad of ander tablet) te beschikken

enkele vorige projecten

Project 'Binden aan de regio 2' bestond uit vier deelprojecten:
* Maatwerk lerarenopleidingen
* De educatieve coassistent
* De inzet van ICT
* Vitaliteitbeleid

Lesclips is het resultaat van het project "Delen en Opslaan van Lessen" waaraan 20 scholen in de regio deelnamen. Onderdeel daar van is het gebruik van de Swivl.

Weblectures is het resultaat van een project in het hoger onderwijs, waarbij toepassingsmogelijkheden van college-opnames werden ontwikkeld.

  • Regio

  • Lesclips

  • weblectures

PROJECTLEIDERS

Uploaded image

Leo de Jong

Projectbegeleider
Psycholoog met expertise op het gebied van onderwijs en ICT. Heeft het werken met SWIVL geïntroduceerd bij meer dan 15 scholen in de regio Haarlem
Uploaded image

Hans Duivenvoorden

Projectbegeleider
Onderwijsprofessional met expertise op het gebied van opleiden en ICT. Heeft scholen ondersteund bij het invoeren van ICT-toepassingen in de bedrijfsvoering en onderwijspraktijk.

Ervaringen

Enkele van de tientallen scholen uit onze regio die met succes dit feedbackbackmiddel hebben toegepast

Aanvraagformulier laten toesturen

Vul hier uw naam en email-adres in om een aanvraagformulier toegestuurd te krijgen