20 September 2016

pagina 1

OVERZICHT VAN DE WORKSHOPS


Dagdeel 1
Het apparaat in gebruik nemen
•  Koppelen van de Swivl met de microfoon
•  Koppeling maken met mobiel of iPad
•  Geluidskabel verbinden
•  Het capture-programma starten
•  Hanteren van de software
•  Inloggen
•  De verschillende instellingen van het programma leren kennen
•  Een eerste proefopname maken
•  Opname terugzien
•  Opname verkorten/knippen
•  Film opslaan in de groepscloud
•  Film downloaden, wissen
•  Werken met een teamcloud
•  Opmerkingen bij de opnames invoegen
•  Commentaar hierop plaatsen

Dagdeel 2
•  Elementen voor videofeedback uitwerken die beantwoorden aan  de wensen die de deelnemers vooraf kenbaar hebben gemaakt
•  Oefenen met een scenario
•  Voor de videofeedback selecteren de deelnemers vooraf enkele hoofdpunten waar ze feedback wensen. (Denk bijvoorbeeld aan onderdelen uit de zeven SBL-competenties of de vijf verschillende rollen van de leraar).
•  Deze hoofdpunten worden gespecificeerd, concreter gemaakt en vertaald in een enkele meetbare handelingen. Dit gebeurt aan de hand van standaardvragenlijsten, zoals de uitgebreide ICALT-lijst voor het evalueren van het pedagogisch didactisch handelen van leraren. De opnamen zijn bedoeld om het gedrag op deze punten objectief in beeld te brengen. Zo kan duidelijk worden in hoeverre het gedrag in de gewenste richting verandert.
Afgesproken wordt in welke context de opnames besproken worden.
•  Wie worden uitgenodigd om feedback te geven: coaches, collega’s, vakbroeders, medestudenten of eventueel leerlingen

Resultaat

Door praktische oefeningen ben je je bewust geworden van nieuwe mogelijkheden om je competenties te verbeteren.
En toegenomen  zelfvertrouwen stelt je in staat om dit proces zelfstandig of samen met anderen voort te zetten.

–terug–

 

Dagdeel 3 en 4
•  Bespreken van de opnames aan de hand van feedback die de beoordelaars vooraf in de vorm van korte opmerkingen bij de filmpjes hebben geplaatst. De deelnemers maken zelf de keuze of- en welke delen van de opname zij laten zien. Zoveel mogelijk zijn het de docenten zelf die de eigen beoordeling ter bespreking stellen met de andere deelnemers.

•  De sessies worden telkens begeleid door twee coaches met ervaring en deskundigheid op dit gebied.

Dagdeel 5
Deze middag staat het gebruik van de SWIVL voor diverse andere onderwijstoepassingen centraal

•  Synchrone opname met 2 camera’s 
•  Eigen weblectures opnemen, combinatie van SWIVL met powerpoints of films
•  Gebruik van SWIVL voor live coaching op afstand
•  Gebruik van de SWIVL door leerlingen, bijvoorbeeld voor presentaties

teacher-workshop