20 September 2016

pagina 3

EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK

Feedback is een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs.
Verschillende studies, waaronder een uitvoerige meta-analyse van Fukking e.a., onderstrepen dat het bij videofeedback gaat om het samenspel van de videobeelden, de instructie en gerichte feedback.
Deze meta-analyse suggereert bovendien dat de vormgeving van de interventie belangrijk is, met name het gebruik van een observatielijst.
Het uitgevoerde effectonderzoek van de afgelopen 35 jaar heeft ertoe geleid dat videofeedback niet langer meer een methode is waarbij we mogelijke negatieve effecten moeten vrezen en alleen mogen hopen op positieve effecten.
De angst voor mogelijk schadelijke gevolgen is naar de achtergrond verschoven, mede door didactisch verantwoorde aanpakken waarbij de videobeelden zijn ingezet met oog voor de psychologie van de cursist.
Andersom is het vertrouwen in positieve effecten bevestigd in diverse studies.
(Uit: “Video‐feedback in opleiding  en  training:  Leren in beeld gebracht” ,R.G. Fukkink,  N. Trienekens,  L.J.C. Kramer, 2010)


tekst
       Uit: “Feedback ontketend/t”, Bronkhorst en van Tartwijk, 2016

De structurele en gerichte aanpak is te herkennen in de opzet van onze workshops.
Met name de workshops 2 t/m 4 zijn praktijkgericht en gefocust op het benoemen van heldere criteria voor feedback en het oefenen met reflectie op de opgenomen videomomenten.
Daarbij is de docent zelf eigenaar van het opgenomen materiaal.
Docenten kunnen hun opnames delen voor collegiale intervisie of als onderdeel van de didactische scholing. Daarvoor bieden wij  ondersteuning op maat.

Voor details uit het basismateriaal waaruit wij samen met aanvragers relevante items selecteren zie:

SBL – De zeven competenties
De vijf verschillende rollen van de leraar
Icalt lesobservatieformulier

–terug–